InternetCafe

TIPS PELANGGAN

Manfaat Skim anjuran CUEPACS ini bergantung kepada hakikat MASA.
Jika MASA BAIK-Sebahagian caruman penjawat awam dilaburkan dalam sekuriti-sekuriti diluluskan syariah.

SIMPANAN PELABURAN ini boleh DITUNAIKAN selepas tempoh matang 3 TAHUN.

Jika MASA KURANG BAIK � Penjawat awam boleh membuat tunutan berdasarkan JADUAL MANFAAT di sebelah.