InternetCafe

<
RM 30RM 40RM 50
36 PENYAKIT KRITIKALRM 30,000 RM 40,000RM 50,000
KEHILANGAN UPAYARM 30,000RM 40,000RM 50,000
KEHILANGAN UPAYA (KEMALANGAN)RM 60,000RM 80,000RM 100,000
KEMATIAN (PENYAKIT/BIASA)RM 30,000RM 40,000RM 50,000
KEMATIAN (KEMALANGAN)RM 60,000RM 80,000RM 100,000
KHAIRAT KEMATIANRM 2,000RM 2,000RM 2,000
KEMASUKAN HOSPITALRM 30RM 40RM 50


TIPS PELANGGAN

Manfaat Skim anjuran CUEPACS ini bergantung kepada hakikat MASA.
Jika MASA BAIK-Sebahagian caruman penjawat awam dilaburkan dalam sekuriti-sekuriti diluluskan syariah.

SIMPANAN PELABURAN ini boleh DITUNAIKAN selepas tempoh matang 3 TAHUN.

Jika MASA KURANG BAIK � Penjawat awam boleh membuat tunutan berdasarkan JADUAL MANFAAT di sebelah.